Улуттук экспертердин жолугушусу

18-февраль 2020 жылы жогорку билим берүү боюнча улуттук эксперттердин жолугушуусу өттү.

Жолугушуунун максаты – 2040-жылга чейинки Кыргыз Республикасын билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясы боюнча эксперттердин сунуштарын талкуулоо.