6-март, 2020, Жогорку билим берүү системасын өркүндөтүү боюнча улуттук эксперттин жолугушусу өттү

Жолугушуунун максаты – жогорку билим берүү системасын стратегиясын жана аны өнүктүрүү боюнча сунуштарды талкуулоо.

Categories: Uncategorized